pečat župnije

Župnija “sv. Križ pri Trstu”

Kriški zvon Oglasna deska


 

Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal.

Mr 1,7
 

 Oznanila in Kriški zvon

V prilogi najdete papirnato obliko tedenskih oznanil.

Na dnu te strani pa pdf obliko Kriškega zvona.

Več o tem ...


 ADVENT

advènt (lat.) db. prihod, pričakovanje; prve sledi besede segajo v 5. st.; predpisan šele leta 1570 kot čas duhovne priprave na božič in pričakovanje na drugi Jezusov prihod na svet ob koncu sveta. Predpraznične večernice prve adventne nedelje pomenijo začetek cerkvenega leta. Advent traja štiri nedelje.

TUDI TO JE ADVENT:

Da zna družina v dolgih zimskih večerih biti skupaj, se pogovarjati, skupaj igrati, peti, poslušati glasbo in moliti ter pripravljati drobne stvari, ki bodo polepšale praznike in razveselile staro in mlado.

MOLITEV ZA ADVENTNI ČAS

Gospod, kako srečni so tisti, ki jih nekdo pričakuje! Blagor mu, kdor ima vsaj enega človeka, ki mu lahko vse pove, ki mu more popolnoma zaupati, ki je vedno pripravljen prav zanj, ki ga pričakuje, ker ga ljubi.

Gospod, ti si veliki Čakajoči. Hrepenenje ljubečega človeka je samo bleda slika in slaboten odsev tvojega pričakovanja. Naša srca se v pričakovanju hitro utrudijo, naša ljubezen omaga in zaspi. Čakaš na nas, da bomo končno prišli k tebi. Utrujeni, toda srečni, da smo te našli.

Gospod, hvala za tvoje pričakovanje in za pričakovanje vseh ljubečih ljudi.

P. Roth


 Ministrantska skupina

Srečanja bodo v ob nedeljah ob 9.30. Lepo vabljeni vsi osnovnošolci, posebej prvoobhajanci!


 Prvoobhajanci

Ob četrtkih ob 15.30 bo potekal nauk za prvoobhajance v mali župnijski dvorani.


 Tečaj klekljanja

Ob sredah ob 16. uri v mali župnijski dvorani. Vabljeni novinci!

Ponovno je začel v sredo, 11. oktobra 2017 za šolsko leto 2017/18.


 Predavanja dr. Jožeta Bajzeka v letu 2017/2018

Ko je Jezus zagledal množice se je povzpel na goro. Sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odpr je usta in jih učil: Blagor ubogim v duhu ... (Matej, 5:1-12)

Petek, 15. decembra 2017

3. Krotkost je moč pod nadzorom

(blagor krotkim)

Petek, 12. januarja 2018

4. Kaj je vodilo našega življenja

(blagor lačnim in žejnim pravice)

Petek, 9. februarja 2018

5. Moč in veličina čistega srca

(blagor čistim v srcu)

Petek, 9. marca 2018

6. Gojiti mir srca in duše

(blagor tistim, ki delajo za mir)

Petek, 13. aprila 2018

7. Srečanja z življenskimi konflikti

(blagor preganjanim)

Predavanja so v dvorani Finžgarjevega doma v Marijanišču na Opčinah ob 20. uri Dunajska cesta 35. Vabljeni!

-------

Petek, 20. oktobra 2017

1. Živeti blagoslovljeno življenje

(blagor ubogim v duhu)

 

Krščanska identiteta skozi blagre

Petek, 10. novembra 2017

2. Osebna integriteta kristjana

(blagor žalostnim)


 Naš Koledar 2018

Naš Koledar za leto 2018 je še na razpolago v zakristiji. Cena je € 5.


 Zbirka Goriške Mohorjeve družbe 2018

Na razpolago je v zakristiji. Cena zbirke treh knjig je € 40. Lahko kupite tudi posamezne knjige.


 Ognjišče

Na razpolago je decembrska številka revije Ognjišče.

Spoštovani naročniki! Še nekaj zadnjih številk Vas čaka v zakristiji!


 Obisk bolnikov

Prve petke v mesecu sem na razpolago za obisk bolnikov na domu z možnostjo sv. spovedi in sv. obhajila. Pridite se domenit v zakristijo ali preko telefona.


 170. obletnica nastanka naše župnije

Vsaka posvečena cerkev (župnijska in podružnična) kot svoj lastni slovesni praznik praznuje obletnico posvetitve, slovesni praznik naslova (zavetnika) in godove tistih svetnikov ali blaženih, katerih posmrtni ostanki so shranjeni ali pokopani v cerkvi.

Koliko vemo iz Kronike Kriške župnije, naša cerkev je bila prvič posvečena leta 1628 po tržaškemu škofu Rinaldu Sharlicchiu. Datuma ni zabeleženega. Ko je bila dograjena in razširjena je bila zopet posvečena 30. novembra l. 1823. Zato mi bomo praznovali Žegnanjsko nedeljo 3. decembra, na prvo adventno nedeljo. 4. decembra 1847 pa se je oddelila od Openske in postala samostojna župnija. Torej letos bomo obhajali 170. obletnico župnije.


 Proslava obletnice posvetitve cerkve in 170. letnice ustanovitve župnije

Naša cerkev Povišanja sv. Križa je bila drugič slovesno posvečena 30. novembra leta 1823 po tržaškem škofu Antonu Leonardisu. Letos je torej 194 let.

Od Openske pražupnije se je ločilla 4. decembra 1847 in postala samostojna župnija. Letos obhajamo 170. obletnico.

Prva nedelja adventa je tako najbližja obema obletnicama in bomo takrat praznovali. Slovesno sv. mašo bo vodil g. Anton Bedenčič, vikar za Slovence v tržaški škofiji, ob somaševanju nekaterih slovenskih duhovnikov. Pri maši bo pel mešani cerkveni pevski zbor iz Novigrada, pod vodstvom prof. Branislava Ostojića. Po maši bo zbor imel še krajši koncert, zatem ste vsi vabljeni v Slomškov dom na golaž.

Naprošam pridne gospodinje, če poskrbijo za pecivo in sladice.


 Teden kriških zavetnikov 2017

Župnija »Sveti Križ« in Slomškovo društvo, v sodelovanju z Rajonskim svetom za Zahodni Kras, sta organizirala teden kriških zavetnikov 2017. Spored dogodkov:

  • V torek, 27. junija, ob 20. uri, v Slomškovem domu otvoritev razstave del klesarja Pavla Hrovatina »Harmonija med Krasom in morjem«. Predstavila ga je prof. Ani Tretjak.
  • V četrtek, 29. junija (god sv. Petra in Pavla), ob 19. uri, slovesna evharistija.
  • V nedeljo, 2. julija, ob 9.30, slovesna evharistija; sledila je tradicionalna procesija po vaških ulicah in družabnost.

Več o tem ...


 Spoštovani farani!

Prav prisrčno pozdravljeni na začetku mojega delovanja med vami.

Prihajam k vam iz Slovenije, kjer sem živel in delal 32 let. Rodil sem se na Hrvaškem v Dalmaciji, v mestecu Primošten zraven Šibenika, kot zadnji od 4 otrok v dužini. Tam sem tudi obiskoval osnovno šolo. V Šibeniku sem končal gimnazijo. Potem sem nadaljeval filozofsko fakulteto v Zadru, na katedri za pedagogiko in filozofijo. Med študijem sem sezonsko delal v hotelu na recepciji.

Leta 1985 sem prišel v Slovenijo v Celje, kjer sem delal tudi v hotelu, a to je bilo kratko, komaj tri mesece. Nostalgija me je vodila na morje in tako sem prišel v Portorož.

Moja družina je bila tradicionalno krščanska. Oče je, star komaj 17 let odšel v partizane kjer so ga prevzgojili po komunističnih vzorcih. Mama je bila učiteljica in je tudi po vojni nadaljevala obisk cerkve in sv. maše, a so ji grozili z izgubo službe in ji naravnost prepovedali hoditi v cerkev, čeprav je Jugoslovanska ustava to uradno dovoljevala.

Imel sem pa staro nono, ki je bila zelo pobožna žena in mnogo je molila. Do začetka osnovne šole smo vsi otroci hodili z nono v cerkev. Potem smo mogli nehati ker je to bilo za starše nevarno. Nona nas je želela vzgojiti v verne kristjane, a država je temu nasprotovala. Kot pubertetniku se mi je zdelo to popolnoma normalno. Saj Boga ni nikoli nihče videl, kako potem lahko verujejo, da obstaja?!

Kasneje me je cerkev, Sveto pismo in molitev vedno bolj začela zanimati. Pri 18 letih, ko mi je bilo dovoljeno, sem začel obskovati cerkev, sprva občasno in pozneje redno. »Blagor tistim ki niso videli, a verujejo!« Tako pravi Jezus svojim učencem. Zraka tudi ne vidimo a ga dihamo in vemo da je in da brez njega ne moremo živeti. Besede Svetega pisma so mi vedno bolj razkrivale da Jezus ne govori samo za tisti čas in ne samo svojim učencem, ampak, da veljajo za vse čase in da tudi govori tudi danes in tudi meni. »Pod nebom ni drugega imena v katerem bi našli rešitev, kot v Jezusu Kristusu« nam piše apostol Luka. Te besede so me močno nagovorile in sem veliko premišljeval o njih. Nazadnje mi je prišla v roke knjiga Male Terezije Deteta Jezusa: Povest duše. Ta knjiga me je tako presunila, da sem bil zdaj prepričan da želim postati duhovnik. Pri 36 letih sem ponovno sedel v šolske klopi na Teološki fakulteti v Ljubljani in tam dokončal študij. V duhovnika sem bil posvečen na praznik sv. Petra in Pavla leta 2003 v stolnici v Kopru. Prvo službo kaplana sem dobil v Kanalu ob Soči, potem sem bil pet let župnik v Šebreljah, Otaležu in Jagrščah. Zatem sem bil šest let župnik v Koštaboni in Krkavčah, v Slovenski Istri, odkod prihajam k vam.

Prvi vtis mi je zelo pozitiven in upam da bo tako tudi ostalo. Lepo se počutim pri vas in bi želel da bi se tudi vi ob meni počutili dobro. Želim da bi vse župnijske zadeve reševali skupno in v duhu bratske in krščanske ljubezni. Naj vas spremlja božji blagoslov, božje usmiljenje ter varstvo Matere Marije.

Pozdravljen Sveti Križ!!

Boris Čobanov, župnik


 Cerkvica sv. Roka

Z velikim veseljem smo konec julija 2015, sprejeli novico, da je tržaška občinska uprava namenila denar (€513.000, državni prispevek) za obnovo strehe cerkvice sv. Roka v letošnjem letu na Zahodnem Krasu. Treba bo počakati dalj časa, kot piše v krajevnem tisku, – bomo videli kdaj bo dokončno zaključena.
Prosimo pa Boga, da bodo dela stekla čimprej.


 Spomin na župnika Maksa Suarda

Kdor želi lahko v spomin na Maksa nameni denar v dobrodelne namene, in sicer Slovenskemu dobrodelnemu društvu v Trstu.
Slovensko dobrodelno društvo si vse od svojega nastanka leta 1948 prizadeva, da bi pomagalo šoloobveznim otrokom in mladim; nudi tudi podpore otrokom družin v socialni stiski, tako da zanje delno krije gledališke abonmaje, naročnine na otroške oz. mladinske revije in pa udeležbo na zelenem tednu oz. zimovanju (šolskih izletih). Najlepša hvala vsem; Bog plačaj.
Prispevke za Dobrodelno društvo v gotovini lahko izročite v zakristiji župnijske cerkve.
Prispevke za Dobrodelno društvo v gotovini in ob izpolnitvi obrazca sprejmejo tudi na sedežu Društva Krut, ul. Cicerone 8 v Trstu (tel. 040.360072).
Prispevke lahko tudi nakažete neposredno na bančni račun Dobrodelnega društva na sledeči IBAN: IT72T0892802204010000009117 (ZKB).


Pripravili

Mladinska skupina.
Za info po svetih mašah v zakristiji.

pečat župnije