pečat župnije

Župnija “sv. Križ pri Trstu”

Kriški zvon Oglasna deska


 

Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik.

Jn 12,26
 

 Prvoobhajanci

Ob četrtkih ob 15.30 poteka nauk za prvoobhajance v mali župnijski dvorani.


 Tečaj za zaročence

Tudi letos bodo  v prostorih Marijanišča na Opčinah potekala srečanja priprave na zakon. To je edini slovenski tečaj v zamejstvu. Zato so vabljeni vsi, ki se žele poročiti v cerkvi in želijo tečaj v slovenskem jeziku. Tečaj želi prispevati k kvalitetnejšemu življenju v dvoje, ovrednotiti pomen družine ter z spodbujanjem življenjskega optimizma, prispevati k oživljanju naše narodne skupnosti.

Srečanja bodo ob sredah ob 20.30 v Marijanišču na Opčinah. Prvo je bilo v sredo, 14. februarja 2018, na pepelnično sredo. Tečaj bo imel 7 srečanj. Nadaljnji razpored bo vsakdo dobil na prvem srečanju.


 Ministrantska skupina

Srečanje bomo imeli ob petkih, ob 15.15 v cerkvi.  Lepo vabljeni vsi osnovnošolci, posebej prvoobhajanci!


 Blagoslov družine in doma

V sredo, 3. januarja 2018, sem začel z blagoslovom družine in doma. Rad bi vas čim več in čim bolj spoznal, zato sem se odločil, da bom šel od hiše do hiše in dopolnil seznam prebivalcev naše župnije. To bo priložnost, da se spoznamo, poklepetamo ter da blagoslovim vašo družino in vaš dom. Blagoslavlja se lahko vse leto, a bi vseeno to rad dokončal pred začetkom posta. Če želite lahko na listke, ki jih dobite pod korom, napišite potrebne podatke, da se bomo lažje zmenili. Bog lonaj!


 Tečaj klekljanja

Ob sredah ob 16. uri v mali župnijski dvorani. Vabljeni novinci!

Ponovno je začel v sredo, 11. oktobra 2017 za šolsko leto 2017/18.


 Predavanja dr. Jožeta Bajzeka v letu 2017/2018

Ko je Jezus zagledal množice se je povzpel na goro. Sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odpr je usta in jih učil: Blagor ubogim v duhu ... (Matej, 5:1-12)

Petek, 9. marca 2018

6. Gojiti mir srca in duše

(blagor tistim, ki delajo za mir)

Petek, 13. aprila 2018

7. Srečanja z življenskimi konflikti

(blagor preganjanim)

Predavanja so v dvorani Finžgarjevega doma v Marijanišču na Opčinah ob 20. uri Dunajska cesta 35. Vabljeni!

-------

Petek, 20. oktobra 2017

1. Živeti blagoslovljeno življenje

(blagor ubogim v duhu)

Petek, 10. novembra 2017

2. Osebna integriteta kristjana

(blagor žalostnim)

Petek, 15. decembra 2017

3. Krotkost je moč pod nadzorom

(blagor krotkim)

Petek, 12. januarja 2018

4. Kaj je vodilo našega življenja

(blagor lačnim in žejnim pravice)

Petek, 9. februarja 2018

5. Moč in veličina čistega srca

(blagor čistim v srcu)


 Ognjišče

Na razpolago je nova marčevska številka revije Ognjišče.

Spoštovani naročniki! Še nekaj zadnjih številk Vas čaka v zakristiji!


 Pepelnica in postni čas

Cerkev svojim vernikom za postni čas določa posebne oblike spokornosti.

1. Post, ki je v tem, da se le enkrat na dan do sitega najemo in zdržek od mesnih jedi na pepelnično sredo in veliki petek.

2. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.

3. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim delom pokore ali ljubezni do bližnega.

Zdržek od mesnih jedi veže vernike, ki so dopolnili 14. leto, post (da se smemo le enkrat do sitega najesti) pa veže od izpolnjenega 18. do začetka 60. leta.

V postnem času je priporočljivo, da katero od dobrih del dodamu zdržku mesa:

a) molitev: npr. udeležba pri sv. maši; osebna ali družinska molitev; obisk cerkve ali kapele; branje Svetega pisma; molitev križevega pota ob petkih pred večerno mašo; spokorno romanje, ipd.

b) poleg zdržka mesa so še druge možnosti: zdržek od sladkarij in poobedkov; zdržek od kave ali kajenja; zdržek od televizije in namesto tega več časa posvetiti stikom z bližnjimi; omejitev v hrani in pijači z namenom, da prihranjeno namenimo revnim, ipd.

c) pomoč drugim: npr. posebna skrb za koga v bližini, ki je ostarel, bolan, osamljen, reven, ipd.

Poleg posta nam cerkvena zapoved nalaga tudi, da smo se dolžni spovedati svojih grehov vsaj enkrat na leto in prejeti sv. obhajilo vsaj v velikonočnem času.


 Obisk bolnikov

Prve petke v mesecu sem na razpolago za obisk bolnikov na domu z možnostjo sv. spovedi in sv. obhajila. Pridite se domenit v zakristijo ali preko telefona.


 Prešernov dan - kulturni praznik

Slomškovo društvo in župnija sv. Križ sta ob priliki praznovanja dneva slovenske kulture v soboto, 17. februarja, ob 20. uri v Slomškovem domu v Križu priredila Prešernovo proslavo. Nastopali so MePZ Slovenec - Slavec (Boršt - Ricmanje) ter mlada glasbenika, pianist Max Zuliani in violinist Vanja Zuliani. Slavnostni govornik je bil prof. Tomaž Simčič.


 10. obletnica Mednarodne operne akademije Križ

Letos naša mednarodna akademija praznuje okroglih 10 let od ustanovitve. Zato v tem letu pripravljajo ciklus koncertov, katerih prvi je bil v nedeljo, 21. januarja ob 17. uri v Slomškovem domu, z naslovom Rastemo z glasbo.


 170. obletnica nastanka naše župnije

Vsaka posvečena cerkev (župnijska in podružnična) kot svoj lastni slovesni praznik praznuje obletnico posvetitve, slovesni praznik naslova (zavetnika) in godove tistih svetnikov ali blaženih, katerih posmrtni ostanki so shranjeni ali pokopani v cerkvi.

Koliko vemo iz Kronike Kriške župnije, naša cerkev je bila prvič posvečena leta 1628 po tržaškemu škofu Rinaldu Sharlicchiu. Datuma ni zabeleženega. Ko je bila dograjena in razširjena je bila zopet posvečena 30. novembra l. 1823. Zato mi bomo praznovali Žegnanjsko nedeljo 3. decembra, na prvo adventno nedeljo. 4. decembra 1847 pa se je oddelila od Openske in postala samostojna župnija. Torej letos bomo obhajali 170. obletnico župnije.


 Proslava obletnice posvetitve cerkve in 170. letnice ustanovitve župnije

Naša cerkev Povišanja sv. Križa je bila drugič slovesno posvečena 30. novembra leta 1823 po tržaškem škofu Antonu Leonardisu. Letos je torej 194 let.

Od Openske pražupnije se je ločilla 4. decembra 1847 in postala samostojna župnija. Letos obhajamo 170. obletnico.

Prva nedelja adventa je tako najbližja obema obletnicama in bomo takrat praznovali. Slovesno sv. mašo bo vodil g. Anton Bedenčič, vikar za Slovence v tržaški škofiji, ob somaševanju nekaterih slovenskih duhovnikov. Pri maši bo pel mešani cerkveni pevski zbor iz Novigrada, pod vodstvom prof. Branislava Ostojića. Po maši bo zbor imel še krajši koncert, zatem ste vsi vabljeni v Slomškov dom na golaž.

Naprošam pridne gospodinje, če poskrbijo za pecivo in sladice.


 Teden kriških zavetnikov 2017

Župnija »Sveti Križ« in Slomškovo društvo, v sodelovanju z Rajonskim svetom za Zahodni Kras, sta organizirala teden kriških zavetnikov 2017. Spored dogodkov:

  • V torek, 27. junija, ob 20. uri, v Slomškovem domu otvoritev razstave del klesarja Pavla Hrovatina »Harmonija med Krasom in morjem«. Predstavila ga je prof. Ani Tretjak.
  • V četrtek, 29. junija (god sv. Petra in Pavla), ob 19. uri, slovesna evharistija.
  • V nedeljo, 2. julija, ob 9.30, slovesna evharistija; sledila je tradicionalna procesija po vaških ulicah in družabnost.

Več o tem ...


 Spoštovani farani!

Prav prisrčno pozdravljeni na začetku mojega delovanja med vami.

Prihajam k vam iz Slovenije, kjer sem živel in delal 32 let. Rodil sem se na Hrvaškem v Dalmaciji, v mestecu Primošten zraven Šibenika, kot zadnji od 4 otrok v dužini. Tam sem tudi obiskoval osnovno šolo. V Šibeniku sem končal gimnazijo. Potem sem nadaljeval filozofsko fakulteto v Zadru, na katedri za pedagogiko in filozofijo. Med študijem sem sezonsko delal v hotelu na recepciji.

Leta 1985 sem prišel v Slovenijo v Celje, kjer sem delal tudi v hotelu, a to je bilo kratko, komaj tri mesece. Nostalgija me je vodila na morje in tako sem prišel v Portorož.

Moja družina je bila tradicionalno krščanska. Oče je, star komaj 17 let odšel v partizane kjer so ga prevzgojili po komunističnih vzorcih. Mama je bila učiteljica in je tudi po vojni nadaljevala obisk cerkve in sv. maše, a so ji grozili z izgubo službe in ji naravnost prepovedali hoditi v cerkev, čeprav je Jugoslovanska ustava to uradno dovoljevala.

Imel sem pa staro nono, ki je bila zelo pobožna žena in mnogo je molila. Do začetka osnovne šole smo vsi otroci hodili z nono v cerkev. Potem smo mogli nehati ker je to bilo za starše nevarno. Nona nas je želela vzgojiti v verne kristjane, a država je temu nasprotovala. Kot pubertetniku se mi je zdelo to popolnoma normalno. Saj Boga ni nikoli nihče videl, kako potem lahko verujejo, da obstaja?!

Kasneje me je cerkev, Sveto pismo in molitev vedno bolj začela zanimati. Pri 18 letih, ko mi je bilo dovoljeno, sem začel obskovati cerkev, sprva občasno in pozneje redno. »Blagor tistim ki niso videli, a verujejo!« Tako pravi Jezus svojim učencem. Zraka tudi ne vidimo a ga dihamo in vemo da je in da brez njega ne moremo živeti. Besede Svetega pisma so mi vedno bolj razkrivale da Jezus ne govori samo za tisti čas in ne samo svojim učencem, ampak, da veljajo za vse čase in da tudi govori tudi danes in tudi meni. »Pod nebom ni drugega imena v katerem bi našli rešitev, kot v Jezusu Kristusu« nam piše apostol Luka. Te besede so me močno nagovorile in sem veliko premišljeval o njih. Nazadnje mi je prišla v roke knjiga Male Terezije Deteta Jezusa: Povest duše. Ta knjiga me je tako presunila, da sem bil zdaj prepričan da želim postati duhovnik. Pri 36 letih sem ponovno sedel v šolske klopi na Teološki fakulteti v Ljubljani in tam dokončal študij. V duhovnika sem bil posvečen na praznik sv. Petra in Pavla leta 2003 v stolnici v Kopru. Prvo službo kaplana sem dobil v Kanalu ob Soči, potem sem bil pet let župnik v Šebreljah, Otaležu in Jagrščah. Zatem sem bil šest let župnik v Koštaboni in Krkavčah, v Slovenski Istri, odkod prihajam k vam.

Prvi vtis mi je zelo pozitiven in upam da bo tako tudi ostalo. Lepo se počutim pri vas in bi želel da bi se tudi vi ob meni počutili dobro. Želim da bi vse župnijske zadeve reševali skupno in v duhu bratske in krščanske ljubezni. Naj vas spremlja božji blagoslov, božje usmiljenje ter varstvo Matere Marije.

Pozdravljen Sveti Križ!!

Boris Čobanov, župnik


 Cerkvica sv. Roka

Z velikim veseljem smo konec julija 2015, sprejeli novico, da je tržaška občinska uprava namenila denar (€513.000, državni prispevek) za obnovo strehe cerkvice sv. Roka v letošnjem letu na Zahodnem Krasu. Treba bo počakati dalj časa, kot piše v krajevnem tisku, – bomo videli kdaj bo dokončno zaključena.
Prosimo pa Boga, da bodo dela stekla čimprej.


 Spomin na župnika Maksa Suarda

Kdor želi lahko v spomin na Maksa nameni denar v dobrodelne namene, in sicer Slovenskemu dobrodelnemu društvu v Trstu.
Slovensko dobrodelno društvo si vse od svojega nastanka leta 1948 prizadeva, da bi pomagalo šoloobveznim otrokom in mladim; nudi tudi podpore otrokom družin v socialni stiski, tako da zanje delno krije gledališke abonmaje, naročnine na otroške oz. mladinske revije in pa udeležbo na zelenem tednu oz. zimovanju (šolskih izletih). Najlepša hvala vsem; Bog plačaj.
Prispevke za Dobrodelno društvo v gotovini lahko izročite v zakristiji župnijske cerkve.
Prispevke za Dobrodelno društvo v gotovini in ob izpolnitvi obrazca sprejmejo tudi na sedežu Društva Krut, ul. Cicerone 8 v Trstu (tel. 040.360072).
Prispevke lahko tudi nakažete neposredno na bančni račun Dobrodelnega društva na sledeči IBAN: IT72T0892802204010000009117 (ZKB).


Pripravili

Mladinska skupina.
Za info po svetih mašah v zakristiji.

pečat župnije